contact


De MR wordt gevormd door drie leden namens de ouders (de oudergeleding) en drie vanuit het team (de personeelsgeleding). In schooljaar 2020-2021 zijn dit:

Oudergeleding:                 Matthijs Lenis, Sophie Rappange en Ied Nova.
Personeelsgeleding:       Frederique Stuurman, Gijs van der Weide en Janet Kleene.

Initiatieven, vragen of ideeën van ouders of het team horen we graag. Spreek ons vooral aan of stuur een mail aan mr.bernulphusschool@floresonderwijs.nl

Vergaderdata

De MR vergaderingen zijn openbaar; ouders en teamleden kunnen de vergaderingen bijwonen als toehoorder. De vergaderingen worden gehouden op school. We stellen het op prijs als u van te voren even aangeeft als u een vergadering bij wilt wonen; we kunnen dan zorgen voor voldoende stoelen en koffie. De vergadering start in principe om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. In de schoolagenda op de site van school worden de data van de vergaderingen ook opgenomen. 
Powered by BasisOnline