top of page
Dansend kind

Wat, waarom en hoe?

Het A-Team

Het Activiteitenteam, beter bekend als het A-Team, organiseert samen met de leerkrachten activiteiten voor de leerlingen. Daarnaast zorgt het A-Team voor de financiering van deze extra activiteiten.

Kinderen spelen buiten

Wat doet het A-Team?

Het A-Team is een gezellig team van enthousiaste, creatieve, gekke, lieve en behulpzame ouders die samen met leerkrachten de leukste niet-lesgebonden activiteiten binnen de school organiseren.

 

Er moeten veel dingen voor deze activiteiten geregeld worden, het bedenken, het uitwerken en uitvoeren van activiteiten, maar ook het doen van boodschappen, begeleiding regelen, versieren, assisteren, vervoer regelen, cadeautjes inslaan, opruimen, etc. horen bij de taken van het A-Team.

Meehelpen? Graag!

Het A-Team kan ieder jaar weer de hulp van (nieuwe) ouders gebruiken. Ook voor het 'B-Team', waarvan de hulp wordt ingeroepen bij grotere activiteiten, zijn extra handen altijd welkom.

Wil je meehelpen of heb je eerst nog vragen?
Stuur een mailtje naar het A-Team!   

superhelden
chalkboard Tekeningen

Ouderbijdrage

​​Het A-Team organiseert extra, schoolbrede activiteiten voor alle kinderen. Deze activiteiten worden gefinancierd door middel van het innen van een ouderbijdrage. De bijdrage is vrijwillig, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om al deze leuke dingen te
kunnen blijven organiseren. 


De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €48,00 per kind. Voor kinderen die instromen na 1 januari is de bijdrage €40,00. De penningmeester van het A-Team int de bijdrage en zorgt er, na controle door de Medezeggenschapsraad, voor dat de gelden zorgvuldig worden besteed.

 

Je maakt zelf het bedrag van de ouderbijdrage over naar bankrekeningnummer (iban) ​​NL 75 RABO 0385 0140 15 t.n.v. stg. A-Team Bernulphusschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). Er worden geen acceptgiro's verstuurd. Het is ook mogelijk een automatische SEPA-machtiging af te geven. Hiervoor vul je eenmalig het machtigingsformulier ouderbijdrage in.

bottom of page