top of page
peuter leest een boek

Onze partners in het kindcentrum

Samen sterk(er)

Kindcentrum Oosterbeek biedt elk kind een veilige plek en een kansrijke toekomst, doordat er sprake is van één pedagogisch klimaat en een rijke (leer)omgeving met doorgaande ontwikkelingslijnen. We bundelen krachten met diverse samenwerkende organisaties, zodat ieder kind bij ons de zorg en aandacht die het nodig heeft om eigen talenten te ontwikkelen.

Kinderen springen op Trampoline

Teamwork

Het kindcentrum biedt kinderen en ouders structuur, rust en kwaliteit. De kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich 'onder één dak'. Opvang en onderwijs sluiten op elkaar aan. De gezamenlijke visie is herkenbaar, zichtbaar en houdt rekening met de behoeften en (thuis)situatie van kinderen en ouders.

Je kind krijgt de kans zich te ontwikkelen in een eigen tempo. Is er extra ondersteuning nodig? Dan werken we binnen het kindcentrum samen met deskundige, gespecialiseerde partnerorganisaties. En ook voor verrijkende activiteiten op sportief, cultureel of ander gebied wordt samenwerking gezocht met uiteenlopende partners. 

bottom of page