top of page
peuter leest een boek

Onze partners in het kindcentrum

Samen sterk(er)

Kindcentrum Oosterbeek biedt elk kind een veilige plek en een kansrijke toekomst, doordat er sprake is van één pedagogisch klimaat en een rijke (leer)omgeving met doorgaande ontwikkelingslijnen. We bundelen krachten met diverse samenwerkende organisaties, zodat ieder kind bij ons de zorg en aandacht die het nodig heeft om eigen talenten te ontwikkelen.

Kinderen springen op Trampoline

Teamwork

Het kindcentrum biedt kinderen en ouders structuur, rust en kwaliteit. De kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich 'onder één dak'. Opvang en onderwijs sluiten op elkaar aan. De gezamenlijke visie is herkenbaar, zichtbaar en houdt rekening met de behoeften en (thuis)situatie van kinderen en ouders.

Je kind krijgt de kans zich te ontwikkelen in een eigen tempo. Is er extra ondersteuning nodig? Dan werken we binnen het kindcentrum samen met deskundige, gespecialiseerde partnerorganisaties. En ook voor verrijkende activiteiten op sportief, cultureel of ander gebied wordt samenwerking gezocht met uiteenlopende partners. 

 • de Bibliotheek op school
  Op de Bernulphusschool vinden we lezen ontzettend belangrijk en bovendien erg leuk en leerzaam. De Bernulphusschool heeft dan ook een abonnement bij de bibliotheek. Alle groepen kunnen klassikaal boeken lenen en dat gebeurt met regelmaat. Omdat de Bernulphusschool een 'Bibliotheek op school' is (dBos), krijgen de kinderen in de klas boekpromoties van een leescoach. Zo maken de kinderen en de leerkrachten kennis met heel veel nieuwe werkvormen en titels van boeken, speciaal geselecteerd per groep. Behalve de leescoach, komt er ook regelmatig een mediacoach op school. De mediacoach geeft les in digitale geletterdheid, over bijvoorbeeld programmeren, virtual reality en fake news. Lees meer over de Bibliotheek op school
 • Ritmiek Muziek
  In Kindcentrum Oosterbeek worden diverse lessen in dans en muziek gegeven door Ritmiek Muziek. Op het gebied van dans omvat het aanbod: Themadans (kleuters), Streetdance (6 t/m 12 jaar), Hiphop (12 t/m 16 jaar), Demoteam (onze extra ambitieuze getalenteerde groep) en Jazzdance (volwassenen). Op het gebied van muziek zijn er binnen het kindcentrum momenteel AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming, 7 t/m 9 jaar) en pianolessen (kinderen/jeugd vanaf 7 jaar en volwassenen). Inschrijven voor een proefles kan door het inschrijfformulier op de website van Ritmiek in te vullen. Heb je wellicht interesse om gitaarles, zangles of drumles te willen volgen? Neem dan contact met ons op. Ook voor deze lessen kunnen wij mogelijkheden bieden binnen het kindcentrum. Contact opnemen kan dooreen e-mailte sturen of telefonisch via 026-8405051 of kijk opde website van Ritmiek Muziek.
 • Kinderoefentherapie
  Kinderoefentherapeute Marieke Dikhoff van Oefentherapiepraktijk Kinderen en Volwassen helpt kinderen in ons kindcentrum. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen, wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan niet goed meekomen tijdens de gymles of het buitenspelen, maar ook aan moeite hebben met kleuren en schrijven. Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Heb je vragen of wil je je kind aanmelden? Dat kan! In overleg met de intern begeleider of de leerkracht van je kind kan je kind worden aangemeld. Voor meer informatie kan je contact opnemen via telefoonnummer: 06-43253008 of viae-mail.
 • Logopedie
  Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Is je kind is moeilijk te verstaan of heeft een hese stem; lijkt je kind niet te luisteren of niet te begrijpen wat je zegt; kan je kind zich moeilijk uitdrukken in taal; heeft je kind problemen met de schoolse vaardigheden waaronder het hakken en plakken van woorden; volgt je kind sterk zijn eigen weg; schrikt je kind van geluiden, van aanraking of kan het heftig reageren op veranderingen in de dagelijkse routine? Allemaal vragen waarop we samen het antwoord zoeken. In een gesprek zullen we de symptomen inventariseren. Daarna volgt onderzoek. De resultaten bespreken we samen. Dit kan leiden tot: Het wegnemen van ongerustheid met behulp van voorlichting en advies. Behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de ernst van de stoornis. Een diagnose, die een bijdrage kan leveren tot gerichte verwijzing of in breder perspectief kan leiden tot een gezamenlijke behandeling met meerdere disciplines, school bijvoorbeeld of andere therapeuten. De aanwezigheid van ouders en/of verzorgers bij de therapie stellen wij zeer op prijs. Uit ervaring weten wij dat betrokkenheid bij de behandeling ons helpt een beter inzicht te krijgen in de communicatiemogelijkheden van je kind. Omgekeerd kunnen wij je ondersteunen door te laten zien wat we doen en aangeven waarom we bepaalde keuzes maken. Zo kan ook thuis de therapie voortgaan door te helpen en te motiveren. Hierover maken we samen afspraken. Motivatie en inzet zijn een belangrijke factor voor het slagen van de behandeling. De praktijk voor Logopedie is op vrijdag te vinden in het kindcentrum en heeft zijn hoofdvestiging op de Wilhelminastraat 19 in Oosterbeek. Bekijk meer informatie op de website
 • Kluppluz
  Ieder kind verdient zijn of haar plekje. Op school, thuis en in de wereld. Vaak gebeurt dat vanzelf, maar soms hebben kinderen (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning. Voor hen is er KluppluZ. Met KluppluZ kunnen we als groep ook deze kinderen de juiste begeleiding bieden met gespecialiseerde groepsbegeleiding of ondersteuning op school, in de kinderopvang en thuis. Neem voor meer informatie een kijkje nemen op de website van Kluppluz.
 • Intraverte
  Soms loop je als ouder(s) tegen problemen aan bij de ontwikkeling van je kind(eren). Valt het je bijvoorbeeld op dat jouw kind snel boos is, weinig zelfvertrouwen heeft, moeite heeft met concentreren in de klas, vaak valt of schrijven nog erg lastig vindt? De enthousiaste en gedreven therapeuten van Intraverte gaan spelenderwijs met de hulpvraag van jouw kind aan de slag! Intraverte biedt op meer dan 70 basisscholen in Nederland kinderen (en hun ouders) ondersteuning in hun ontwikkeling wanneer dat, om wat voor reden dan ook, niet vanzelf gaat. Door bewust te worden van de reden achter het gedrag van je kind, geven wij jou en je kind, inzicht en ervaringen hoe hiermee om te gaan. Kinderoefentherapeut Joyce Vervoort is elke dinsdag te vinden in het Kindcentrum. Kijk voor meer informatie op dewebsite van Intraverte.
bottom of page