top of page
IMG_2771.JPG

Voel je thuis op de Bernulphusschool

Ons onderwijs

Ons onderwijs is gestoeld op zes belangrijke waarden. Deze lichten we op deze pagina verder toe. 

Leren centraal

Leren staat centraal in de brede zin van het woord. Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs en maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodieken om het onderwijs effectief, passend en aantrekkelijk te maken voor leerlingen. De leerkracht staat hierin centraal, voor onze leerlingen. Dit is zichtbaar in de school door: het werken met bewezen effectieve methodieken zoals expliciete directie instructies (EDI), sterk klassenmanagement en een uitdagende leeromgeving in de klas. Naast het leren in de groep leren de leerlingen ook op het plein, tijdens vieringen, gymlessen en andere activiteiten die de school onderneemt.

Meisje met leraar
Kinderen in technologie klasse

Unieke talenten

Ieder kind heeft unieke talenten. Wij willen meer zijn dan een school die zich alleen bezighoudt met rekenen, taal en lezen. Wij proberen de wereld van onze leerlingen groter te maken door een breed palet aan activiteiten aan te bieden. Het aanbod wordt verzorgd door (vak)leerkrachten en experts. Op deze wijze kunnen wij leerlingen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. ‘Ieder kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren’.

Persoonlijk en betrokken

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich als gemotiveerd, persoonlijk en betrokken. Leerlingen komen tot leren wanneer ze goed in hun vel zitten en gezien worden. Een belangrijke kernwaarde in de school is een sterk en warm pedagogisch klimaat. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich thuis op de school en mogen zijn wie ze zijn. Leerkrachten en leerlingen kennen elkaar in de school. Wij werken planmatig aan het pedagogisch klimaat en maken gebruik van een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gouden en zilveren weken dragen bij aan de groepsvorming aan het begin en gedurende het schooljaar. Leerlingen en leerkrachten kennen elkaar. Er zijn groepsdoorbroken activiteiten en er is een kinderraad. In de school ziet u een leeromgeving gekenmerkt door rust, veiligheid en een duidelijke structuur.

Een robot bouwen
Bovenaanzicht van spelende kinderen

Samenwerken, samenleven

In de school is samenwerking een van de belangrijkste pilaren van het onderwijs. De samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten en de samenwerking met ouders en de omgeving vormen de basis voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Wij willen dat leerlingen zichzelf en de wereld om zich heen leren kennen. Kennis van verschillende culturen, tradities en identiteiten vormt hierbij de basis. Samenwerken en samenleven ziet u in de school door: samen leren, collegiale consultaties tussen leerkrachten, coöperatieve werkvormen, parallelgroepen, ouder- en kindgesprekken, kinderraad, ouderparticipatie, vieringen, samenwerking in het dorp.

Hoge verwachtingen

Uit onderzoek is gebleken dat het stellen van doelen tot goede resultaten leidt. Het is belangrijk voor ieder kind doelen te stellen, zodat voor de leerlingen, ouders en leerkrachten in het leerproces duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Wij halen het beste uit elk kind. Een goede communicatie ligt hieraan ten grondslag. We houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van ieder kind. Hoge doelen, hoge verwachtingen ziet u in de school door: zichtbare doelen in de groep, kindgesprekken, ambitieuze leerkrachten en betrokken leerlingen.

Een meisje dat naar een slingermodel kijkt
DSC_9791-Startparade-2021-gf-Rico-van-Houten.jpg

Elke dag (leer)plezier

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Leerlingen die met plezier naar school gaan ontwikkelen zich beter. Op onze school heerst een vriendelijke en open sfeer. Een belangrijk aspect van een goede sfeer is respect. We leren de leerlingen respect te hebben voor elkaar en hun omgeving. Natuurlijk moeten ook de ouders zich plezierig voelen bij ons op school. We werken zoveel mogelijk samen met ouders aan de optimale ontwikkeling van hun kind en betrekken hen bij de vorderingen die hun kind maakt. Het schoolteam is professioneel en werkt met plezier samen. De leerkracht geniet van en met de klas en straalt dit uit. Het plezier in leren ziet u in de school door: de succeservaringen in het leren, het samen leren, vieringen, excursies, vrolijke gezichten en leerlingen die met plezier naar school gaan.

bottom of page