top of page
Kind spelen

Klankbord voor de organisatie

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die in het Kindcentrum Oosterbeek worden opgevangen. 

Advies door ouders

Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie, dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang. De oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie besproken en adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD. 

Heb je een onderwerp dat je graag onder de aandacht van de oudercommissie wilt brengen? Stuur dan gerust een e-mail.

Kind met speen
bottom of page