top of page
Buitenaanzicht Kindcentrum

Onze visie op een...

Kansrijke toekomst voor elk kind

Spelen, samenwerken en leren. Dat doen 'onze' kinderen in Kindcentrum Oosterbeek. In een prettig pedagogisch klimaat, dat wordt beschermd door duidelijke regels en afspraken. Goed onderwijs geven is de primaire taak van de Bernulphusschool. En Kinderopvang Skar biedt opvang door middel van dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.

Ontdekken in vrijheid

In Kindcentrum Oosterbeek is er voor elk kind een veilige plek, doordat er sprake is van één pedagogisch klimaat in een rijke (leer)omgeving. Kinderen kunnen zich van 0 tot 12 jaar in één doorlopende lijn ontwikkelen van kinderdagverblijf tot en met het afscheid van school in groep 8.

jongen in klas
Meisje schilderij in kunst klasse

Alles onder één dak

Kinderen en ouders vinden in het kindcentrum alles 'onder één dak': opvang, onderwijs en begeleiding. Het voorschoolse, onderwijs- en buitenschoolse aanbod sluiten op elkaar aan. Zo kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar zich doorgaand blijven ontwikkelen in een vertrouwde omgeving, begeleid door ons enthousiaste team. Door het bundelen van krachten met diverse samenwerkingspartners krijgt bij ons ieder kind de zorg en aandacht die het nodig heeft.

In de praktijk

Drie mooie voorbeelden van een praktische uitwerking van de integrale samenwerking zijn het kindvolgsysteem 'KIJK!' voor 0-7 jarigen, het inrichten van een speelleerplein waar de oudste kinderen van de opvang samen met de kleuters kunnen spelen en het oprichten van een kinderraad met leden van de BSO en de school.

Klein meisje lezen in bed
speelplein

Groene locatie

Je vindt Kindcentrum Oosterbeek in de prachtige groene omgeving van park De Dennenkamp in Oosterbeek. De bibliotheek, de gymzaal, het zwembad en andere voorzieningen liggen op loopafstand van het gebouw.

 

Ons groene schoolplein is de blikvanger én favoriet bij de kinderen. Een plein waar voor alle leeftijden ruimte is om te spelen, te leren en te ontspannen. Waar kinderen gestimuleerd worden om te bewegen en te ontdekken en heerlijk samen buiten te spelen.


Op deze mooie locatie zorgen wij met elkaar en samen met onze partners voor de groei en ontwikkeling van ongeveer 300 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

bottom of page