top of page

Voel je thuis op de Bernulphusschool

Onze identiteit

De Bernulphusschool is een school waar iedereen welkom is: je mag zijn wie je bent. Je ervaart vertrouwen dat je mag laten zien wat je kunt en je kunt erop rekenen dat je geholpen wordt bij de dingen die je nog moet leren. Met goede hulp van de leerkrachten en de andere kinderen ben je elke dag samen aan het spelen en leren, zodat je uiteindelijk als een zo zelfstandig en evenwichtig mogelijk persoon klaar bent voor de volgende stappen in je leven.

Naast allerlei maatschappelijke cultuurkenmerken, worden ook vaardigheden aangeleerd om je goed voor te bereiden om in de maatschappij te kunnen functioneren. De kinderen kunnen zo uitgroeien tot autonome personen, die zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag. Belangrijke voorwaarden hiervoor binnen onze school zijn: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Respect

Waar samen geleerd en gewerkt wordt, wordt samengeleefd. Op onze school zijn leerlingen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden van harte welkom. We vinden het belangrijk dat leerlingen met respect leren omgaan met verschillen. We benaderen alle leerlingen enthousiast vanuit een oprechte belangstelling voor wat zij inbrengen. In de groepen wordt aandacht besteed aan sociale-emotionele vorming zoals het luisteren naar elkaar en leren grenzen aangeven.

Bord met Verschillende Talen
Kids Spelen Tug of War

Verantwoordelijkheid

Iedereen die is betrokken bij de Bernulphus­school heeft de verantwoordelijkheid om het beste uit leerlingen te halen. We vinden het belangrijk dat leerlingen op onze school leren elkaar te helpen en dat er vàn en mèt elkaar wordt geleerd. Zo zorgen we voor elkaar in de wetenschap dat we uiteindelijk van elkaars vaardigheden en capaciteiten afhankelijk zijn. Samen kunnen we meer dan alleen.

Veiligheid

Leerlingen en leerkrachten kunnen er op rekenen dat de leeromgeving hen in staat stelt het beste uit zichzelf  te halen. Zowel de fysieke als de mentale leeromgeving moet veilig zijn. In onze school heerst een rustig leerklimaat waar goed gewerkt en geconcentreerd geleerd kan worden. Duidelijke regels en afspraken helpen daarbij.

 

In ons schoolreglement staat onze pedagogische aanpak uitgebreid beschreven. Deze is te vinden op het Ouderportaal.

Moeder en zoon
bottom of page