top of page

Leerlingen praten mee

Onze kinderraad

 In ons kindcentrum vinden we betrokkenheid van de kinderen erg belangrijk. In onze Kinderraad praten leerlingen van groep 5 t/m 8 daarom mee over verschillende schoolonderwerpen en geven zij hun mening. Leerzaam voor de leerlingen én waardevol voor ons!

Hoe werkt de raad?

Opmerkingen en ideeën van kinderen kunnen zeer waardevol zijn voor school en opvang én voor het leerproces van kinderen. Ook geeft de raad leerlingen meer inzicht in en betrokkenheid bij het kindcentrum. We willen de kinderen laten merken dat zij gehoord en serieus genomen worden en dat hun mening en visie telt. Vergaderen met een kinderraad is leerzaam voor kinderen. Zo leren zij wat haalbaar is en realistisch, hoe je moet onderhandelen, samenwerken en terugkoppelen naar je klas.

Wat wordt er verwacht van leden van de kinderraad?

  • Er zijn gemiddeld 6 vergaderingen per jaar van 1 uur, (na schooltijd) onder leiding van een leerkracht en pedagogisch medewerker van de opvang.

  • Voorwerk: inventariseren van wensen en andere zaken die in de groep en onder klasgenootjes leven, etc.

  • Vergaderingen bijwonen, voorbereid zijn (notulen gelezen), verslag leggen in een eigen schriftje, terugkoppelen naar de eigen achterban (klasgenootjes)

  • Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden.

Samenstelling raad

Elk jaar plannen we een 'verkiezing' in de groepen 5 t/m 8, waarna uiteindelijk 2 leerlingen uit elke groep gekozen worden. Hoe de verkiezing plaatsvindt, bepaalt de leerkracht van de groep.

 

Belangrijk hierbij vinden we dat er tenminste 2 leerlingen in de raad zitten, die ook gebruik maken van de buitenschoolse opvang om ook het opvanggedeelte van kindcentrum mee kunnen te nemen in de overleggen.

Klaslokaal op basisschool
bottom of page