DSC_9777-Startparade-2021-gf-Rico-van-Houten_edited.jpg

Praktische informatie

Schooljaar 2021-2022

Op deze pagina vind je alle praktische informatie voor dit schooljaar overzichtelijk op een rij. Deze informatie, en meer, is ook te vinden in de schoolgids.

In onze tweewekelijkse nieuwsbrieven vind je gedurende het schooljaar aanvullende informatie over belangrijke gebeurtenissen, projecten en beleid.

Kinderen springen op Trampoline

Vakantie- en studiedagen

 • Studiedag 22 oktober 
  herfstvakantie 23 t/m 31 oktober 2021

 • Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 7 januari 2022
  (vrijdag 24 december les tot 12.00 uur)

 • Studiedag woensdag 24 november 2021

 • Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 
  + studiedag 7 maart 2022

 • Paasweekend 15 t/m 18 april + ​studiedag 19 april 2022

 • Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022

 • Hemelvaartsweekend 26 t/m 29 mei 2022

 • Pinksterweekend 4 t/m 6 juni 2022 + studiedag 7 juni 2022

 • Studiedag woensdag 6 juli 2022

 • Laatste schooldag vrijdag 22 juli les tot 12.00 uur

Extra verlof kan alleen in uitzonderlijke gevallen aangevraagd worden door het invullen van het verlofformulier.

Gymrooster

Dit schooljaar krijgt elke groep 2 keer per week les van onze vakleerkracht meester Delano. In de eerste schoolweek starten de gymlessen. Gymen doen we met sportieve kleding en op gymschoenen. De gymschoenen hebben naast het behoud van de gymvloer ook een veiligheidsaspect. 

 • Maandag groep 1/2a, 1/2b, 3, 4, 5 en 5/6

 • Woensdag groep 4, 5, 5/6, 6, 7, 7/8, 8

 • Donderdag groep 1/2a, 1/2b, 3, 6, 7 en 7/8 en 8

Jongen die basketbal
Kinderen die op speelplaatsschommel zitten

Ouderbijdrage

​​Het A-Team organiseert extra, schoolbrede activiteiten voor alle kinderen. Deze activiteiten worden gefinancierd door middel van het
innen van een ouderbijdrage. De bijdrage is vrijwillig, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om al deze leuke dingen te
kunnen blijven organiseren. 


De bijdrage voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt €45,00 per kind. Voor kinderen die instromen na 1 januari is de bijdrage €30,00. De penningmeester van het A-Team int de bijdrage en zorgt er, na controle door de Medezeggenschapsraad, voor dat de gelden zorgvuldig worden besteed.

 

Je maakt zelf het bedrag van de ouderbijdrage over naar bankrekeningnummer (iban) ​​NL 75 RABO 0385 0140 15 t.n.v. stg. A-Team Bernulphusschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). Er worden geen acceptgiro's verstuurd. Het is ook mogelijk een automatische SEPA-machtiging af te geven. Hiervoor vul je eenmalig het machtigingsformulier ouderbijdrage in.

Vraag, zorg of klacht?

Heb je een vraag, idee of opmerking? Wij horen het graag! Wij vinden de betrokkenheid en inbreng van ouders/verzorgers erg belangrijk. Voor de kinderen, én voor de school. 

Als je een vraag hebt over je kind, neem dan altijd eerst contact op met de leerkracht. Dit kan via het Ouderportaal. Kom je er met de leerkracht niet uit of heb je schoolbrede vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Jeroen Verhoeven (directeur). Dit kan telefonisch of per e-mail.

Misschien is je vraag, opmerking of idee ook wel geschikt om onder de aandacht te brengen van de Medezeggenschapsraad. Jaarlijks nemen we ook een oudertevredenheidsonderzoek af. Dit stelt ons in staat onze school continu te verbeteren. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar beschikbaar. 

Ook de interne vertrouwenspersonen kunnen je mogelijk helpen. Dit zijn Berna Offringa en Sera van den Beukel. Voor officiële klachten heeft Flores Onderwijs, waar de Bernulphusschool deel van uitmaakt, een zorgvuldige klachtenprocedure

Kinderen spelen buiten