top of page
DSC_9777-Startparade-2021-gf-Rico-van-Houten_edited.jpg

Praktische informatie

Schooljaar 2023-2024
 

Op deze pagina vind je alle praktische informatie voor dit schooljaar overzichtelijk op een rij. Deze informatie, en meer, is ook te vinden in de schoolgids.

In onze tweewekelijkse nieuwsbrieven vind je gedurende het schooljaar aanvullende informatie over belangrijke gebeurtenissen, projecten en beleid.

Kinderen springen op Trampoline

Vakantie- en studiedagen

 • Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023

 • Studiedag 6 december 2023

 • Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
  (vrijdag 22 december les tot 12.30 uur)

 • Voorjaarsvakantie 10 t/m 18 februari 2024 

 • Studiedag 19 februari 2024

 • Studiedag 28 maart 2024

 • Paasweekend 19 maart t/m 1 april 2024

 • Studiedag 2 april 2024

 • Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024

 • Tweede pinksterdag 20 mei 2024

 • Studiedag 21 mei 2024

 • Studiedag 21 juni 2024

 • Laatste schooldag vrijdag 5 juli les tot 12.00 uur

 • Zomervakantie 6 juli 2024 t/m 18 augustus 2024

Extra verlof kan alleen in uitzonderlijke gevallen aangevraagd worden door het invullen van het verlofformulier.

Gymrooster

Dit schooljaar krijgt elke groep 2 keer per week les van onze vakleerkracht meester Delano. In de eerste schoolweek starten de gymlessen. Gymen doen we met sportieve kleding en op gymschoenen. De gymschoenen hebben naast het behoud van de gymvloer ook een veiligheidsaspect. 

 • Maandag groep 6, 5, 4, 3, 1/2a en 1/2b

 • Woensdag groep 4, 5, 6, 7a, 7b, 8a en 8b

 • Donderdag groep 1/2b, 1/2a, 3, 7b, 7a, 8a en 8b

Jongen die basketbal
Kinderen die op speelplaatsschommel zitten

Ouderbijdrage

​​Het A-Team organiseert extra, schoolbrede activiteiten voor alle kinderen. Deze activiteiten worden gefinancierd door middel van het
innen van een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is vrijwillig, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om al deze leuke dingen te
kunnen blijven organiseren. 


De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €48,00 per kind. Voor kinderen die instromen na 1 januari is de bijdrage €40,00. De penningmeester van het A-Team int de bijdrage en zorgt er, na controle door de Medezeggenschapsraad, voor dat de gelden zorgvuldig worden besteed.

 

Je maakt zelf het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage over naar bankrekeningnummer (iban) ​​NL 75 RABO 0385 0140 15 t.n.v. stg. A-Team Bernulphusschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). Er worden geen acceptgiro's verstuurd. Het is ook mogelijk een automatische SEPA-machtiging af te geven. Hiervoor vul je eenmalig het machtigingsformulier vrijwillige ouderbijdrage in.

Vraag, zorg of klacht?

Heb je een vraag, idee of opmerking? Wij horen het graag! Wij vinden de betrokkenheid en inbreng van ouders/verzorgers erg belangrijk. Voor de kinderen, én voor de school. 

Als je een vraag hebt over je kind, neem dan altijd eerst contact op met de leerkracht. Dit kan via het Ouderportaal. Kom je er met de leerkracht niet uit of heb je schoolbrede vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Jeroen Verhoeven (directeur). Dit kan telefonisch of per e-mail.

Misschien is je vraag, opmerking of idee ook wel geschikt om onder de aandacht te brengen van de Medezeggenschapsraad. Jaarlijks nemen we ook een oudertevredenheidsonderzoek af. Dit stelt ons in staat onze school continu te verbeteren. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar beschikbaar. 

Ook onze interne vertrouwenspersoon kan je helpen. Dit is Marleen Roelen. Voor officiële klachten heeft Flores Onderwijs, waar de Bernulphusschool deel van uitmaakt, een zorgvuldige klachtenprocedure

Kinderen spelen buiten
bottom of page