top of page

Basisonderwijs

Bernulphusschool

De identiteit van de Bernulphusschool wordt gevormd door drie kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze belangrijke waarden draagt ons team uit naar de leerlingen en ouders van onze school.

Lees meer over onze identiteit en kernwaarden

flores_onderwijs_rgb_klein4.jpg

Ieder kind kan alles leren

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Flores, samen met 33 andere scholen. Elke school heeft haar eigen cultuur, karakter en onderwijsvisie. Kwaliteit, onderwijsvernieuwing en eigenheid staan bij alle Flores-scholen voorop. De stichting richt, in overleg met de scholen, het beleid voor onderwijs, personeel, financiën en huisvesting in. Deze ondersteuning en de samenwerking tussen de scholen binnen de stichting, zorgt ervoor dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd wordt.

Gezamenlijke visie

Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van elk kind én van onze samenleving. Vanuit de rotsvaste overtuiging 'Ieder kind kan alles leren' bieden Flores-scholen onderwijs. Wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en een positieve houding het leren bepalen. Succeservaringen motiveren en geven zelfvertrouwen. Daarnaast zijn basiskennis en -vaardigheden (cognitie) nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen.

Kid staande op de bank
bottom of page