Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. 

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.
 

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de advies onderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD. 

Powered by BasisOnline